ธนบัตร รัฐบาล สยาม ปี พ.ศ. 2459 หน้าเดียว

0

ธนบัตร รัฐบาล สยาม ปี พ.ศ. 2459 ราคาหน้าแบงค์ 100 บาท แบบหนึ่ง (หน้าเดียว) พิมพ์ตัวอย่าง ไม่มีตัวเลข ไม่มีลายเซ็นต์

ธนบัตร 100 บาทพิมพ์หน้าเดียว ตัวอย่าง ปีพ.ศ.2459

Share.

About Author

Leave A Reply