เหรียญฟูนัน

0

พดด้วง

      เหรียญฟูนัน ที่เราพบเห็นกันในปัจจุบัน เป็นเหรียญที่สวยงาม แสดงให้เห็นงานฝีมือและศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนความเชื่อของผู้คน แฝงไว้ด้วยพลังศรัทธาที่แสดงออกผ่านสัญลักษณ์เทพเจ้าที่ตนเองนับถือเรียกว่า “ตรีมูรติ” คือ พระอิศวร พระนารานณ์ และพระพรหม เป็นคตืนิยมทางศาสนาฮนดูที่สืบต่อมาจากสมัยคุปตะและปัลลวะของอินเดียโบราณ

Share.

About Author

Leave A Reply