Browsing: แบงค์เก่า

แบงค์เก่า แบงค์โบราณ ธนบัตรเก่า แบงค์เก่า
0

แบงค์เก่า ร้อยบาท รัฐบาลสยาม

เป็นธนบัตรแบบแรกที่เริ่มพิมพ์ทั้งสองด้าน ด้านหน้าเป็นภาพลายเฟื่องประกอบรัศมี ๑๒ แฉก ด้านหลังเป็นภาพพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จึงมักเรียกกันว่า “ธนบัตรแบบไถนา” ธนบัตรแบบ ๒ บริษัท โทมัส เดอ ลา รู…

แบงค์เก่า แบงค์โบราณ ธนบัตรเก่า
0

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรีเฉลิมพระปรมาภิไธยขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ธนบัตรด้านหน้า องค์ประกอบสำคัญคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดลทรงเครื่องแบบจักรีอยู่เบื้องซ้าย ตรงกลางเป็นภาพทิวทัศน์ริมแม่น้ำปิง มีรูปไอราพตอยู่ที่มุมขวาล่าง หมวดอักษรและหมายเลขพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง ใต้หมายเลขธนบัตรมีวันเดือนปีของธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง…

แบงค์เก่า แบงค์โบราณ ธนบัตรเก่า
0

แบงค์เก่า ธนบัตรเก่า

แบงค์ หนึ่งร้อยบาท ธนบัตร 100 บาท แบบที่10 เรือสุพรรณหงส์ เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร (ร.๙) ขอนำเสนอธนบัตรที่ออกใช้ในรัชสมัย ร.๙…

แบงค์เก่า แบงค์โบราณ ธนบัตรเก่า
0

ธนบัตรหมุนเวียน ยุครัชกาลที่ 8

ธนบัตรหมุนเวียน ยุครัชกาลที่ 8 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไทยไม่สามารถสั่งพิมพ์ธนบัตรจากบริษัทโทมัสเดอลารู ประเทศอังกฤษได้ เพราะอังกฤษอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตร ไทยจึงประสบปัญหาขาดแคลนธนบัตร รัฐบาลจึงได้ขอให้ประเทศญี่ปุ่นผลิตธนบัตรให้โดยมีบริษัท Mitsui Bussan Kaisha เป็นตัวแทนติดต่อกับโรงพิมพ์ธนบัตรของรัฐบาลญี่ปุ่น การขนส่งธนบัตรจากญี่ปุ่นมาไทยมีทั้งการขนส่งทางอากาศและทางทะเล…

1 2